Datum objave: 05.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto
:ASISTENT Z DOKTORATOM, H019001

2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
- doktorat znanosti družboslovne ali humanistične smeri
- veljavna izvolitev v naziv asistent raziskovalec ali pedagoški naziv asistent
- aktivno znanje angleškega jezika

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobni opis:
- analiza odnosov med mediji (posebej digitalnimi), človekovimi pravicami in demokracijo
- analiza družbenih posledic na umetni inteligenci temelječih razvojnih rešitev v medijih
- analiza komunikacijskih neenakosti
- robotizacija v medijih in človekove pravice
- vloga »digitalnih posrednikov« v družbenem komuniciranju
- avtonomija in nacionalizem v novinarstvu
- podpora pri pripravi raziskovalnih poročil
- administrativna podpora pri vseh fazah izvedbe projektov

4. Rok za prijavo: 5. 12. 2019 do 10. 12. 2019 
Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv
Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti
    
5. Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost
 
7. Delovno razmerje:
- določen čas, do 30. 6. 2021 (čas trajanja projekta)
- krajši delovni čas – 80 % oz. 32 ur/teden od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
- krajši delovni čas – 20 % oz. 8 ur/teden od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021
- zaposlitev predvidoma v mesecu januarju 2020
           
»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: