Datum objave: 05.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
Šifra DM: H019007 – Znanstveni sodelavec IX-0 (m/ž)

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NS35814

- Število razpisanih delovnih mest: 1,
- Šifra delovnega mesta: H019001,
- Tarifni razred: IX,
- Plačna podskupina: H1,
- Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 8 ur/tedensko (20 %) nad polnim delovnim časom (dopolnilno delo).
- Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.01.2020  do 31.12.2020,
- Delovne izkušnje: 1 leto.
- Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:
- zahtevana izobrazba: doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji) s področja fizike;
- ustrezen in veljaven habilitacijski naziv za področje fizike, sprejet na UL,
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
- znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov,

I. OPIS DELOVNEGA MESTA:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo na P1-0099 Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur in J1-1697 Študij sil znotraj celic s pomočjo deformacij fotonskih kapljic
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Datum objave:.05.12.2019

Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 10.12.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba 
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali

na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivana Jug
Tel: 01/ 4766-513