Datum objave: 06.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM, H019001

2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
- doktorat znanosti družboslovne ali humanistične smeri
- veljavna izvolitev v naziv asistent raziskovalec ali pedagoški naziv asistent
- aktivno znanje angleškega jezika

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 6. 12. 2019 do 12. 12. 2019 
Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti
    
5. Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost 
 
7. Delovno razmerje: določen čas, do 30. 9. 2020,
       krajši delovni čas – 50 % oz. 20 ur/teden
       zaposlitev predvidoma v mesecu januarju 2020
            
»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: