Datum objave: 06.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2  (I) - za kakovost

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas do 30. 11. 2022 (za delo na projektu Eutopia)
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
zaželeno: družboslovna smer
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
- aktivno znanje angleškega jezika
- znanja za uporabo računalniških programov
- zaželene delovne izkušnje na področju spremljanja in zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu
- zaželene izkušnje s področja kakovosti
- poznavanje predpisov področja
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
 
Podrobnejši opis:
- samostojno opravlja strokovne naloge s področja sistemov kakovosti v okviru mednarodnih univerzitetnih partnerstev (EUTOPIA)
- samostojno koordinira procese zagotavljanja kakovosti v okviru mednarodnih univerzitetnih partnerstev in v okviru UL (WP2, WP7.1.1)
- samostojno opravlja strokovne naloge pri razvijanju in izvajanju posameznih mehanizmov kakovosti in razvijanju in izvajanju sistemov kakovosti mednarodnih univerzitetnih partnerstev in UL (vizija sistema kakovosti evropskih univerz; WP2)
- pripravlja analize in študije s strokovnega področja kakovosti internacionaliziranih študijskih programov (WP2, WP7.1.1, WP1)
- oblikuje razvojna priporočila glede na opravljene analize in študije (podpora koordinatorju kakovosti WP7)
- nudi podporo in svetuje mednarodnim univerzitetnim partnerjem in članicam UL na svojem področju (WP7.1.1)
- sodeluje pri pripravi načrtov in poročil (WP2, WP7.1.1)
- sodeluje pri izvajanju projektov (WP7.2, KA2 EUTOPIA alianse)
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v izhodiščni 35. plačni razred.

Rok za prijavo:  9. 12. 2019 – 20. 12. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu. Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.
Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.