Datum objave: 06.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

ZNANSTVENI SVETNIK – za delo na evropskem projektu

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: H019008
Tarifni razred: IX
Plačna podskupina: H1
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 12 ur na teden
Trajanje zaposlitve:  določen čas do 30. 11. 2022 (za delo na projektu Eutopia)
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri
- doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) ustrezne smeri
- veljaven habilitacijski naziv: znanstveni svetnik
- 5 let delovnih izkušenj na področju projektnega vodenja
- aktivno znanje angleškega jezika
- inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost

Opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo,
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine),
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis:
- skrbi za pravočasno in ustrezno izvedbo projektnih ciljev
- koordinira in organizira dogodke, srečanja in sestanke delovnih skupin projekta
- oblikuje vsebino in organizira delavnice za predstavnike tujih univerz
- analizira sisteme upravljanja in financiranja univerz
- oblikuje razvojne predloge skupnega upravljanja in financiranja dejavnosti univerz
- povezuje raziskovalno razvojno dejavnost univerze z deležniki – lokalno skupnostjo, podjetji, 
              razvojnimi  agencijami itd.
- pripravlja vsebinska poročila o raziskovalnem in razvojnem delu
- sodeluje s projektno skupino za zagotavljanje kakovosti in drugimi skupinami znotraj projekta

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v izhodiščni 53. plačni razred.

Rok za prijavo:  9. 12. 2019 – 12. 12. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu. Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.
Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.