Datum objave: 06.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2  (I) - identifikacija in zaščita na področju družboslovja in humanistike

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas do 30. 6. 2022 (za čas trajanja projekta Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT))
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
zaželeno: družboslovna smer
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
- aktivno znanje angleškega jezika
- zaželene delovne izkušnje na področju: socialno podjetništvo in podjetništvo, odnosi z javnostmi,  organizacija dogodkov, vodenje projektov, intelektualna lastnina
- znanja za uporabo računalniških programov
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti


Opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- opravlja funkcijo skrbnika primera (nudi pomoč pri izdelavi strategije zaščite in trženja znanja, komunicira s potencialnimi partnerji in investitorji, pomaga in vodi projekte za izdelavo prototipov, samostojno nastopa in pomaga pri promociji na sejmih in konferencah, sodeluje pri izdelavi in distribuciji promocijskih materialov, skrbi za ažurnost informacij na spletni strani za področja in projekte, katerih skrbnik je)
- nudi podporo pri organizaciji in izvedbi dogodkov za promocijo in motivacijo zaposlenih in študentov (širjenje inovacijske in podjetniške miselnosti)
- pregleduje in prepoznava tržno zanimivo znanje zaposlenih na UL
- nudi pomoč pri ustanavljanju odcepljenih podjetij zaposlenih
- sledi trendom v industriji in prepoznava priložnosti
- skrbi za prepoznavnost fakultete, za katere je zadolžen, na način, da popisuje in promovira njihovo znanje in dobre zgodbe prek različnih medijev in družabnih omrežij
- spremlja povpraševanja s strani uporabnikov znanja in jih posreduje zaposlenim na UL
- nudi administrativno in vsebinsko podporo pri pripravi prijav na razpise
- skrbi za evidence, dokumentarno in arhivsko gradivo
- po potrebi nudi podporo pri pisanju prispevkov za različne komunikacijske kanale
- po potrebi nudi podporo pri administriranju spletne strani Pisarne za prenos znanja
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v področje delovnega mesta in aktivnosti projekta “Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo”
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v področje delovnega mesta po nalogu vodje OE

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v izhodiščni 35. plačni razred.

Rok za prijavo:  9. 12. 2019 – 17. 12. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu. Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.
Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.