Datum objave: 06.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
 
Razpisano delovno mesto:
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-II, M/Ž, v Finančno računovodskem sektorju
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas dveh let zaradi uvajanja novega poslovno-informacijskega sistema (APIS) oziroma do končne uvedbe novega poslovno informacijskega sistema s trimesečno poskusno dobo.
   
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja ) ekonomske smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri
 
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

- aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika
- poznavanje predpisov  s področja javnega sektorja
- znanje uporabe MS Office orodij
- samoiniciativnost

Podrobnejši opis del in nalog:
- samostojno in strokovno vodi glavno knjigo in dnevnik glavne knjige
- samostojno in strokovno vodi knjigovodstvo osnovnih sredstev
- samostojno in strokovno vodi evidence maloprodaje
- pozna obračunavanje plač in drugih prejemkov
- samostojno in strokovno vodi evidence DDV
- samostojno in strokovno vodi saldakonte kupcev in dobaviteljev
- samostojno in strokovno vodi blagajniško poslovanje
- preverja pravilnost obračunanih potnih nalogov in vodi evidence le – teh.

Delovne izkušnje:
- 3-leta delovnih izkušenj v javnem sektorju

Pisne prijave z opisom dosedanjih del in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 16. 12. 2019 na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Kadrovska služba, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.