Datum objave: 09.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT Z DOKTORATOM  (m/ž) na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
Število razpisanih delovnih mest: 1
šifra delovnega mesta: H019001
Tarifni razred: IX
Trajanje zaposlitve: za določen čas – 4 mesece (od 1.1.2020 do 30.4.2020)
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve: od 1.1.2020

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):  doktorat znanosti s področja tekstilstva

Veljaven habilitacijski naziv: asistent raziskovalec ali asistent za področje tekstilstvo

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
inovativnost, samostojnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanje tujega jezika, uporaba računalniških orodij, strokovna znanja s področja kemijske modifikacije polimernih substratov

Delovne izkušnje:  1 leto ustreznih delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo v okviru Programa P2-0213 Tekstilje in ekologija ter strokovno in ekspertno delo v okviru dejavnosti Inštituta za tekstilno in grafično tehnologijo ter oblikovanje,
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih projektov,
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  3 dni do 12.12.2019.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39
e-pošta: