Datum objave: 10.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
Šifra DM: H019001 – Asistent z doktoratom IX-0 (m/ž)

Reg. št. objave na ZRSZ: NS40705

- Število razpisanih delovnih mest: 1,
- Šifra delovnega mesta: H019001,
- Tarifni razred: IX,
- Plačna podskupina: H1,
- Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas; 8 ur/teden oz.20.00%
- Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.01.2020 do  31.12.2020.
- delovne izkušnje: 1 leto.
- poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti (prejšnji) ali sedanji iz fizikalnih smeri,
- ustrezen habilitacijski naziv za področje fizike, sprejet na UL,
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
- znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov,

Opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (P1-0055 Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic),
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Datum objave: 10.012.2019

Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 13.12.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba 
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali

na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivana Jug
Telefonska številka: 4766-513
E-mail: