Datum objave: 11.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica UL, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, Portorož

Razpisano delovno mesto VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKEGA PODROČJA /ENOTE II  (z do 5 zaposlenimi) VII/2-0

Šifra DM: J017932 (m/ž)
Število razpisanih del mest: 1
Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom

Pogoji za opravljanje dela:  
specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnji), visokošolska univerzitetna (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2.bol. stopnja), ekonomske ali družboslovne smeri. (z osnovnim predznanjem srednje ekonomske šole)
•pet let ustreznih delovnih izkušenj (izkušnje z vodenjem in knjiženjem v finančno računovodskem področju samostojnim pripravljanjem poročil, poznavanjem financ, kontroling stroškov)
•aktivno znanje slovenskega in enega tujega jezika (pretežna in aktivna uporaba angleščine),
•vodstvene in organizacijske sposobnosti,
•poznavanje predpisov področja,
•znanja za uporabo računalniških programov (spletne aplikacije in napredno znanje računalniških programov,
•komunikativnost (tudi delo s tujci),
•osnovna raven znanja italijanskega jezika na dvojezičnem območju

Kratek opis dela in nalog: 
• Splošni opis:

-organizira, in vodi delo na svojem delovnem področju
- skrbi za zakonitost dela v FRS
- skrbi za razvoj področja in se permanentno izobražuje,
- informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki,
- sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji,
-izvaja operativne naloge delovnega področja
-oblikuje poročila, sklepe in stališča s svojega delovnega področja
-koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
-spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
-opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
• Podrobnejši opis:
vodi glavno in pomožne knjige
sodeluje pri načrtovanju in usklajevanju finančnega poslovanja članice
izdelava zaključnega računa in finančnih načrtov
organizira in nadzira delo v finančno računovodski službi
samostojno vodi zadeve s področja računovodstva in financ,
sodeluje pri delu organov članice in poroča s področja financ
opravlja tudi druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta ter naloge po nalogu tajnika.

Rok za prijavo: 16 dni, od 11. 12. 2019 do 27. 12. 2019

Nastop dela po dogovoru.
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

Kontaktna oseba na članici: 
Zmaga Uršič, univ. dipl. org. dela
05 67 67 221
E- mail: