Datum objave: 11.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1001 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC, (H017004), M/Ž
1.  Zaposlitev za:
določen čas, predvidoma 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022 (30 mesecev), s krajšim (20%) delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
zahtevana izobrazba:
- izobrazba s področja računalništva ali elektrotehnike 2. bolonjske stopnje

zahtevana znanja:
- poznavanje metod računalniškega vida
- poznavanje metod globokega učenja in generativnih ter nasprotniških modelov
- odlično znanje angleškega jezika

 3. Kratek opis dela in nalog:
Delo je na ARRS projektu FaceGEN.

Delovne naloge:
- raziskovalno delo na projektu ARRS s področja deidentifikacije obrazov
- pisanje znanstvenih člankov
- predstavitve na konferencah
- sodelovanje in delo v skupini

4. Rok za prijavo: do 14. 12. 2019

5. Prijava:
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov
z obveznim pripisom: «Raziskovalec-20 FaceGEN«.
Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.
UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

6. Kontaktna oseba na članici:
Mateja Ravnik
Tel.: 01/4798-114
e-mail: