Datum objave: 13.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:    RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM, H018003

2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
- veljavna izvolitev v naziv asistent raziskovalec, lahko tudi pedagoška izvolitev v naziv asistent
- znanstveni magisterij (prejšnji) na področju politologije
- aktivno znanje angleškega jezika

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 13. 12. 2019 do 18. 2. 2019 
Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti
    
5. Računalniški programi:  dobro poznavanje MS Office

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost
 
7. Delovno razmerje: določen čas, do 31. 12. 2020
polni delovni čas do 30. 6. 2020
krajši delovni čas – 50 % oz. 20 ur/teden od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020
zaposlitev predvidoma v mesecu januarju 2020
           
»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: