Datum objave: 13.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
Šifra DM: J017100 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC – VII/1 – 0, M/Ž
v Študentskem referatu Fakultete za strojništvo  

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J017100,
Tarifni razred: VII/1,
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/ teden oz. 8 ur dnevno)
Trajanje zaposlitve: določen čas 6 mesecev (nadomeščanje začasno odsotnega zaposlenega)
Poskusno delo: 3 mesece


Pogoji za opravljanje dela:

• specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) upravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri,
• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) upravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri
• visoka strokovna izobrazba (1. Bolonjska stopnja) upravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri,
• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. Bolonjska stopnja) upravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri,
• znanje angleškega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
• 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

Opis dela in nalog:

Splošni opis:
- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
- administrativno vodenje dela,
- informacijsko svetovalno delo,
- priprava in zbiranje podatkov,
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- informacijsko svetovalno delo s študenti,
- dela v zvezi z izvedbo razpisa za vse stopnje študija,
- vodenje evidenc študentov, 
- administrativno vodenje dodiplomskega, podiplomskega študija, specializacij
- spremljanje vseh vrst javnih razpisov s področja študentskih zadev, strokovna priprava
        prijav nanje in spremljanje tovrstne problematike
- sodelovanje pri predstavitvah članice na internetu in računalniških mrežah s področja 
        študijskih in študentskih zadev
- priprava in oblikovanje seznama predavanj članice in oblikovanje drugih gradiv za
         študente

Datum objave: 13.12.2019
Rok za prijavo: 7 dni, od 13.12.2019 do vključno 20.12.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov:

UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba
Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in Priimek: Mateja Pustotnik, telefonska številka: 01 477 1 141