Datum objave: 13.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

Znanstveni sodelavec IX-0 (šifra DM: H019007) na projektu EIRENE Filozofske fakultete (m/ž)
za določen čas enega leta, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.

1. Zahtevana izobrazba:
- Doktorat znanosti s področja zgodovine.

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- Veljaven habilitacijski naziv znanstveni sodelavec ali gostujoči raziskovalec za področje obče zgodovine ali  izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva znanstvenega sodelavca za področje obče zgodovine. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve  komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje  naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
- Znanje jezikov: angleški jezik zelo dobro (razumevanje, govorjenje, pisanje);
italijanski jezik zelo dobro (razumevanje, govorjenje, pisanje);
francoski jezik zelo dobro (razumevanje, govorjenje, pisanje);
- zaželene delovne izkušnje pri sodelovanju na raziskovalnih projektih in izkušnje pri delu z EU projekti;
- raziskovalna umeščenost v mednarodni prostor – izkušnje z delom na francoskih, angleških in italijanskih raziskovalnih institucijah.
- Računalniška znanja (urejevalnik besedil – zahtevno, delo s preglednicami – zahtevno, delo z bazami podatkov – zahtevno);
- Ostala funkcionalna znanja in sposobnosti: sposobnost vodenja projektov, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, sposobnost analitičnega in znanstvenega oblikovanja tekstov, retorične sposobnosti.
- Poglobljene izkušnje iz raziskovanja zgodovine žensk in spola. Poudarek na ženskem izobraževanju v Italiji v 19. stoletju in njegovo povezavo z oblikovanjem naroda, poenotenju na lokalni ravni, procesu nacionalizacije preko primarnega izobraževanja ter povezavi med izobraževanjem žensk in dostopnostjo do dela.
- Raziskovalne izkušnje s področja kulturne zgodovine (cultural history), spominskih študij (memory studies), mejnih študij (border studies), javne zgodovine (public history) in vizualnih študij (visual studies).

3. Kratek opis del in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo pri raziskavah;
- tematsko raziskovanje o ženskih pisateljicah iz Trsta ter njihovo vpetost in povezave z italijanskimi intelektualnimi krogi na prelomu iz 19. v 20. stoletje;
- raziskovalno delo v italijanskih arhivih;
- raziskovalno delo s pomočjo tiskovnih virov;
- strokovno sodelovanje  z naročniki raziskovalnih nalog;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo 5 dni, do vključno 21.12.2019.

5. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

6. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: