Datum objave: 18.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Razpisano delovno mesto: Asistent m/ž

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: D010001
 • Tarifni razred: VII/2 / VIII / IX
 • Ime naziva: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom
 • Šifra naziva: 3, 2, 1
 • Vrsta zaposlitve: 50 % oziroma ur 20 na teden

Trajanje zaposlitve: določen čas predvidoma od 15. 2. 2020 do 15. 2. 2021 predvidoma za obdobje 12 mesecev oziroma do vrnitve delavke s porodniškega dopusta

Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri angleški jezik (pedagoška smer) ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri angleški jezik (pedagoška smer) ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smeri angleški jezik (pedagoška smer) ali
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri angleški jezik (pedagoška smer)ali
 • magisterij znanosti (prejšnji) smeri angleški jezik (pedagoška smer) ali
 • doktorat znanosti (prejšnji) smeri angleški jezik (pedagoška smer) ali
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) smeri angleški jezik (pedagoška smer).

Ostali pogoji:

 • dokončan zadnji študij s povprečno oceno najmanj prav dobro 8 (pri čemer se pri izračunu povprečja upoštevajo ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih ocenjenih študijskih obveznosti)
 • zaključno delo ocenjeno z najmanj oceno prav dobro 8
 • potrdilo o aktivnem znanju enega tujega jezika
 • poskusno delo: od 3 do 4 mesece
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje angleščina v izobraževanju. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 28. 5. 2019, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Sklenitev delovnega razmerja: za določen čas s krajšim delovnim časom predvidoma od 15. 2. 2020 predvidoma za obdobje 12 mesecev do 15. 2. 2021 oziroma do vrnitve delavke s porodniškega dopusta na Oddelku za temeljni pedagoški študij).

Datum objave: 18. 12. 2019

Rok za prijavo: do 31. 12. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti (vlog po e-pošti ne sprejemamo) na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod številko NS57241.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič Paradinović
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: