Datum objave: 20.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani,
   Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:   VODJA ENOSTAVNEJŠEGA PODROČJA/ENOTE (Z VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI) VI; J016980

2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- višja strokovna izobrazba oz. višješolska izobrazba (prejšnja) praviloma družboslovne smeri
- ustrezne vodstvene in organizacijske sposobnosti

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- vodenje strokovne službe ali enote ter usklajevanje dela z drugimi enotami pri izvajanju skupnih nalog,
- sodelovanje pri izbiri zunanjih ponudnikov za izvajanje strokovnih del,
- odgovornost za vzdrževanje in  tehnično brezhibnost opreme,
- nadzor nad porabo materialnih sredstev ali drugih energetskih virov ter dajanje predlogov za varčevalne ukrepe, nujno zamenjavo opreme, investicijsko vzdrževanje,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu tajnika članice.

Podroben opis
- vodenje potnih nalogov in naročilnic
- koordinacija tajnic članice in IDV
- opravljanje tajniških del za vodstvo fakultete,
- pripravljanje poročil po nalogu tajnika,
- skrb za sprejemanje, razdeljevanje ter vodenje evidence pošte v dekanatu,
- vodenje poštnih evidenc za fakulteto,
- vodenje raznih evidenc in kartotek na nivoju članice in tajništva,
- vodenje priročnih zalog pisarniškega materiala za tajništvo,
- opravljanje drugih del po naloga predpostavljenega in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:   do 27. 12. 2019
kandidat posreduje prošnjo,  CV in dokazilo o izobrazbi
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:   dobro poznavanje MS Office 
 
6. Funkcionalna znanja
in ostale zahteve:     inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost         
                 
7. Delovno razmerje: nedoločen čas, polni delovni čas – 100% oz. 40 ur na teden
       3 mesece poskusne dobe

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Klemen Izda
Telefonska številka: 01/ 58 05 137
E-mail: