Datum objave: 23.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica:
Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
Asistent za področje Veterinarske medicine na Inštitut za predklinične vede (šifra DM: D010001)

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) veterinarske smeri ali enoviti magistrski študijski program druge stopnje veterinarstvo. 
Magisterij znanosti (prejšnji) veterinarske smeri.
Doktorat znanosti (prejšnji) ali sedanji veterinarske smeri.
Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Veterinarske medicine.
(Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe), lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.)
Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov).
Uporaba računalniških orodij.

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečno poskusno dobo.

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev enote in študentov, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, o uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijave: od 23. 12. 2019 do 30. 12. 2019.

5. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta pošljete po e-pošti na naslov: do vključno 30. 12. 2019.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.
Delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod registrsko številko NS66729.