Datum objave: 23.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta


Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

1. Razpisano delovno mesto:

Raziskovalec za delo na raziskovalnih projektih oddelka za geografijo – šifra DM H017004 (m/ž)
Delovni čas: polovični delovni čas 20 ur
Trajanje zaposlitve: določen čas za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba ali magistrska drugostopenjska izobrazba s področja geografije;
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj (delo na projektih)
- poznavanje vsebin s področja razvoja prostora, prostorskega načrtovanja,
- zaželeno znanje dveh svetovnih jezikov (nemščina, angleščina)
- računalniška znanja ArcGIS, SPSS, InkScape  in delo s prostorskimi in podatkovnimi bazami podatkov
- inovativnost, sposobnost za skupinsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti

3. Kratek opis del in nalog:
- strokovno delo pri raziskavah,
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
- priprava kartografskih gradiv, kompleksnejših analiz podatkov,
- delo na terenu (izvajanje popisov, ogledov, anket in intervjujev),
- organizacija in vodenje delavnic, fokusnih skupin,
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo 3 dni, do vključno 30. 12. 2019.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

5. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivana Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: