Datum objave: 24.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
Objava :  24. 12. 2019

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto:

VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC ZA PODROČJE ŽIVINOREJA

Šifra DM: višji znanstveni sodelavec
                ( H0190006) m/ž
Število razpisanih delovnih mest: 1
Plačna podskupina: H
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Delovni čas: polni delovni čas


2. Pogoji za opravljanje dela:

- doktorat znanosti  ( prejšnji )  s področja zootehnike
- doktorat znanosti  ( 3. Bolonjska stopnja )  s področja zootehnike
- veljaven habilitacijski naziv : višji znanstveni sodelavec/izredni profesor za področje Živinoreja

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- retorične sposobnosti,
- znanja za uporabo  računalniških orodij ,
- inovativnost ,

3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstveno-raziskovalno delo
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovani dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovane dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- sodelovanje pri oblikovanju  raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje poročil in elaboratov o raziskavi
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:  od 24. 12. 2019 do 23.02. 2020.

Pisne vloge z življenjepisom z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov :

UL , Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101,  Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Dermastja

Telefonska številka:  01 3203 801