Datum objave: 24.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
Članica: Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, Stari trg 34, Ljubljana
 
Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III), šifra DM J017104, M/Ž (v knjižnici)

- število razpisanih mest: 1
- šifra delovnega mesta: J017104
- plačna podskupina: J1
- vrsta zaposlitve: krajši 50 % delovni čas
- tarifni razred VII/2
- poskusno delo: 3 mesece
- delovne izkušnje: 2 leti delovnih izkušenj
- trajanje zaposlitve: nedoločen delovni čas

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
- opravljen bibliotekarski izpit;
- usposobljenost za delo v programu COBISS3 (moduli: Izposoja, Zaloga gradiva, Medknjižnična izposoja, Izpisi);
- katalogizacija - pridobljena naslednja dovoljenja:
- dovoljenje A – pooblastila za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij ter za kreiranje zbirnih zapisov in zapisov za izvedena dela
- dovoljenje B – pooblastila za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov in kontinuiranih virov: B1 – pooblastila za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov, B2 – pooblastila za vzajemno katalogizacijo kontinuiranih virov,
- dovoljenje C – pooblastila za vzajemno katalogizacijo neknjižnega gradiva;
- tekoče znanje angleškega jezika;
- znanja za uporabo računalniških programov;
- poznavanje predpisov s področja dela;
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti;

Splošni opis:
- strokovna obdelava knjižničnega gradiva (klasifikacija, katalogizacija, izdelava evidenc, statistik)
- pridobivanje, strokovna obdelava in hranjenje knjižničnega gradiva
- referalno delo za posamezna strokovna področja
- informacijsko svetovalno delo
- uvajanje uporabnikov v knjižnico
- izposoja knjižničnega gradiva
- medbibliotečna izposoja
- vodenje evidence obiska in izposoje ter izdelava statistik
- posredovanje in vodenje izposoje knjižničnega gradiva
- spremljanje razvoja knjižničarske stroke in informatike
- stalno strokovno izpopolnjevanje
- druga dela po nalogu pred postavljenega delavca

Podrobnejši opis:
- izposoja knjižničnega gradiva (COBISS3)
- medknjižnična izposoja
- izobraževalni tečaji COBISS/OPAC in digitalna knjižnica UL (v slo. jeziku)
- opravljanje referenčnega informacijsko-svetovalnega dela
- katalogizacija, klasifikacija in digitalizacija knjižničnega gradiva
- vodenje bibliografij pedagoških delavcev, zaposlenih na akademiji, v sistemu COBISS in informacij o citiranosti (WEB OF SCIENCE)
- urejanje spletnih strani knjižnice
- arhiviranje in izločanje knjižničnega gradiva

Rok za prijavo: od 24.12.2019 do 8.1.2020. 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo, Stari trg 34, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče glavne pisarne na navedenem naslovu.
Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Žugelj Marič
Telefonska številka: 01 2427-306
E-mail: