Datum objave: 06.01.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NS77000

Razpisano delovno mesto:
Šifra DM: D010001 – Asistent IX-1/Asistent z doktoratom (m/ž).

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: D010001,
Šifra naziva: 1
Naziv: Asistent z doktoratom za področje meteorologije
Tarifni razred: IX.,
Plačna podskupina: D1,
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas, 24 ur/tedensko (60.00 %),
Poskusno delo: največ 4 mesece.
Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.04.2020 do 30.09.2020.

Pogoji za opravljanje dela:
- zahtevana izobrazba: doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji) s področja fizike (meteorologije);
- raziskovalno delo na področju numeričnega modeliranja in napovedovanja vremena in dinamične meteorologije:
- veljaven in ustrezen habilitacijski naziv za področje meteorologije, sprejet na UL; ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij;

Opis delovnega mesta:
I.Splošni opis
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 06.01.2020

Rok za prijavo: do 14.01.2020

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Ali

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivana Jug
Telefonska številka: 4766-513
E-mail: