Datum objave: 07.01.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje

1.Delovno mesto: VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I)  za upravljanje skupnih prostorov in naprav FKKT in FRI za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) kemijske smeri, kemijske tehnologije ali druge  naravoslovne ali tehnične smeri               
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) kemijske smeri, kemijske tehnologije ali druge naravoslovne ali tehnične smeri               
- znanje enega svetovnega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti, poznavanje predpisov delovnega področja.

3.Kratek opis dela in nalog:
- vodenje Službe UL FKKT in UL FRI za upravljanje skupnih prostorov in naprav,
- operativno upravljanje CNS,
- skrb in usklajevanje investicij, za katere je treba predhodno izvesti postopek javnega naročanja, za objekte,  skupne naprave in inštalacije  FKKT in FRI,
- skrb za investicijsko vzdrževanje objektov, skupnih naprav in inštalacij (plinske napeljave, centralno ogrevanje, osvetlitev, prezračevanje in hlajenje prostorov, od virov do porabnikov, npr. od kotlovnice do vključno radiatorjev) FKKT in FRI,
- izvajanje nalog za tekoče vzdrževanje skupnih objektov,  prostorov,  naprav ter inštalacij FKKT in FRI,
- reševanje reklamacij objektov FKKT in FRI,
- izvajanje nalog za katere je delavec pristojen in odgovoren in po potrebi sodelovanje z drugimi tehničnimi enotami FKKT in FRI,
- opravljanje drugih naloge po potrebi delovnega procesa in v skladu s svojo usposobljenostjo ter po nalogu nadrejenega.

4. Rok za prijavo:

Od 8. 1. 2020 do 22. 1. 2020

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na naslov: Kadrovska služba Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Draga Kužnar
Telefonska številka: +386 1 479 8415
E-mail: