Datum objave: 08.01.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

OBJAVA  PROSTEGA  DELOVNEGA  MESTA
NA UNIVERZI V LJUBLJANI, FAKULTETI ZA FARMACIJO

Razpisano delovno mesto: POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2  –  m/ž

Šifra DM:  J017903

Organizacijska enota delovnega mesta:  Tajništvo fakultete 

Pogoji za opravljanje dela: 
1.zahtevana izobrazba:  7. raven – visokošolska univerzitetna (prejšnja) oz. magistrska (2. Bolonjska stopnja) oz. specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne, humanistične ali družboslovne smeri
2.funkcionalna znanja in ostale zahteve: organizacijske sposobnosti:
- aktivno znanje enega svetovnega jezika
- znanja za uporabo računalniških programov
- po potrebi strokovni/pravosodni izpit
- poznavanje predpisov področja
- komunikativnost
- 5 let ustreznih delovnih izkušenj

4.Poskusno delo:  3 mesece

Kratek opis dela in nalog:  
- priprava kadrovskih načrtov, kadrovsko-razvojnih in drugih analiz ter poročanje s tega področja, - priprava in pregled pogodb s kadrovskega področja,
- koordinacija, analiza in nadzor priprave ter izvedbe letnih delovnih načrtov zaposlenih,
- koordinacija ocene notranjega nadzora javnih financ in vodenje registra tveganj,
- vodenje habilitacijskih postopkov,
- vodenje postopkov mednarodne izmenjave zaposlenih,
- spremljanje in vzdrževanje stanja kakovosti,
- spremljanje in urejanje področja varstva osebnih podatkov (odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov),
- sodelovanje pri delu organov fakultete in/ali univerze,
- druga dela, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta, po nalogu tajnika.

6. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas,  s polnim delovnim časom.

7. Rok za prijavo:   do 24. 1. 2020 

Kandidati posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na .

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.

8.  Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Zdenka Gantar
Telefonska številka:  4769-505
E-mail: