Datum objave: 09.01.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva 5, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2-II (J017103)– M/Ž

Delovno mesto razpisujemo za polni delovni čas, za nedoločen čas. Poskusno delo traja 3 mesece.

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta so: specializacija po visokošolski univerzitetni (prejšnja), visokošolska univerzitetna (prejšnja) ali magistrska izobrazba družboslovne smeri (poslovne in upravne vede), 3 leta delovnih izkušenj na področju projektnega dela, aktivno znanje slovenskega jezika in angleškega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov s področja dela. 

Pričakujemo, da bo novi sodelavec pri svojem delu samostojen, discipliniran, komunikativen in sposoben sodelovati z različnimi skupinami sodelavcev.

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju prijav in vodenja dokumentacije domačih in mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov.

3. Kratek opis delovnih nalog:
- samostojno opravljanje nalog na področju znanstveno-raziskovalne in mednarodne dejavnosti fakultete;
- spremljanje in obveščanje delavcev fakultete o aktualnih domačih in mednarodnih razpisih s področja  znanstveno-raziskovalne dejavnosti;
- strokovna podpora pri pripravi prijav na razpise s področja znanstveno-raziskovalne dejavnosti (nacionalni, evropski in mednarodni razpisi projektov)
- koordiniranje, spremljanje in izvajanje postopkov in operativnih nalog s področja znanstveno-raziskovalne dejavnosti;
- pomoč pri pripravi poročil ter načrtov dela s področja znanstveno-raziskovalne dejavnosti;
- spremljanje novosti s področja znanstveno-raziskovalne dejavnosti;
- strokovno-administrativna pomoč ter podpora z delovnega področja;
- priprava gradiv za komisije in delovna telesa fakultete s področja dela.

Vabimo vas, da pošljete prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo
delovnega mesta, na el. naslov: , do vključno 20. 1. 2020. Oseba za stik s kandidati: Mateja D. Murgelj, tel.: 01 5805 560.

Obvezne priloge k prijavi so: kratek življenjepis z opisom doseženih znanj in veščin ter dosedanjih delovnih izkušenj, potrdilo o izpolnjevanju pogoja dosežene izobrazbe  (kopija diplomske listine).