Datum objave: 14.01.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova cesta 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/ASISTENT (D010001)
na Oddelku za geodezijo, Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin (1 prosto mesto)

za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer geodezija
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smer geodezija
- veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje: Geodezija in geoinformatika
- aktivno znanje angleškega jezika
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat  tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), znanja za uporabo računalniških orodij
- prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:
o imajo opravljen strokovni izpit pri IZS in pridobljen poklicni naziv »Pooblaščeni inženir s področja geodezije«;
o imajo izkušnje na področju geodetskih katastrskih storitev;
o imajo smisel za raziskovalno delo na področju geodezije in geoinformatike;
o so vpisani na študij 3. stopnje Grajeno okolje, področje Geodezija.

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem in strokovnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:
Datum objave 14. 1. 2020, rok 8 dni; do 22. 1. 2020

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-m:
 
5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: