Datum objave: 16.01.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2  (I) – za kakovost (RSF)

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas do 31. 12. 2022 (za čas trajanja projekta RSF)
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
zaželeno: izobrazba s področja družboslovja in humanistike
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
- visoka raven znanja angleškega jezika, zaželeno znanje finskega jezika
- znanja uporabe računalniških programov, zaželeno poznavanje rabe stratističnih paketov in programskih paketov za analizo podatkov
- zaželene izkušnje s področja kakovosti
- zaželene izkušnje z delom v mednarodnih skupinah in v tujini
- poznavanje predpisov področja
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- samostojno opravlja strokovne naloge pri pripravi in izvedbi mednarodne evalvacije ali akreditacije univerze,
- samostojno opravlja strokovne naloge pri izvajanju mednarodnih primerjalnih analiz (t.i. benchmarking) oz. mednarodnega primerjalnega učenja (t.i. benchlearning),
- samostojno opravlja strokovne naloge pri razvijanju in izvajanju posameznih mehanizmov kakovosti in razvijanju in izvajanju sistema kakovosti UL, ki so vključeni med razvojne cilje,
- samostojno opravlja strokovne naloge pri samoevalvaciji študijskih programov, letni vzorčni evalvaciji, posvetovalnih obiskih, študentskih anketah,
- samostojno opravlja strokovne naloge pri postopkih (podaljšanja) akreditacij(e), evalvacij zavoda
- samostojno koordinira procese zagotavljanja kakovosti na UL,
- pripravlja analize in študije s strokovnega področja,
- oblikuje razvojna priporočila na podlagi analiz in študij,
- nudi podporo in svetuje članicam na svojem področju,
- sodeluje pri pripravi načrtov in poročil,
- sodeluje pri izvajanju projektov.

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v izhodiščni 35. plačni razred.

Rok za prijavo:  15. 1. 2020 – 25. 1. 2020

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu. Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.