Datum objave: 20.01.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok  do 03. 02. 2020)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko , Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto:
RAZISKOVALEC – projekt H2020:BIOEASTsUP   (M/Ž)
za določen čas – za čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu  s polnim delovnim časom

Šifra DM: H017004 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: raziskovalec
Plačna podskupina: H
Trajanje zaposlitve: določen čas
Delovni čas: polni delovni čas
Delovne  izkušnje: eno leto

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:   
- Delo z ekonomskimi podatki, urejanje in statistična obdelava (strukturni prikazi, prikaz zalog in tokov, trendi (regresijska analiza)
- Analiza in sinteza, priprava strokovnih in znanstvenih besedil v slovenskem in angleškem jeziku
- Prednost bodo imeli kandidati, ki obvladajo delo s statističnimi podlagami za makroekonomsko modeliranje (matrika družbenih računov, I-O tabela)  
- Inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti

3. Opis delovnega mesta:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo v okviru dveh projektov:
o mednarodni raziskovalni projekt »Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European countries – BIOEASTsUP« (Obzorje 2020)
o nacionalni raziskovalni projekt »Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev« (ARRS CRP)
- študij relevantnih statističnih, administrativnih in raziskovalnih virov z namenom predstavitve konteksta, trenutnega stanja in podpornega okolja za razvoj biogospodarstva v Sloveniji
- zbiranje podatkov o količinah in kemijski sestavi različnih virov biomase, nastale v primarni proizvodnji in predelavi v okviru kmetijsko-živilske in gozdno-lesne verige
- izdelava bilance tokov različnih virov biomase iz zgornje alineje, analiza vrzeli v predelavi biomase
- zbiranje podatkov o trenutni strukturi gospodarskih panog, ki sestavljajo biogospodarstvo v Sloveniji ter o ocena rasti obsega dejavnosti ob intenzivnejšem izkoriščanju stranskih tokov biomase in vzpostavitvi novih verig vrednosti
- vodenje in koordinacija dela na pregledu in primerjalni analizi institucionalnega okolja za biogospodarstvo v državah članicah pobude BIOEAST (SI, SK, H, PL, CZ, EE, LV, LT, EE, ROM, BUL, HR)
- vodenje in koordinacija dela priprave Agende za strateške raziskave in inovacije na področju biogospodarstva za države članice pobude BIOEAST

4. Rok za prijavo: vključno 03. 02. 2020.
Pisne vloge z dokazili sprejema Kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Dermastja
Telefonska številka:  01 320 38 01