Datum objave: 20.01.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:  
ASISTENT Z DOKTORATOM  (m/ž)
na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje

šifra del. mesta: H019001
tarifni razred: IX
za določen čas – 11 mesecev (od 1.2.2020 do 31.12.2020)
s krajšim delovnim časom – 20% polnega delovnega časa

2. Pogoji za opravljanje dela:
- Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti tehniške smeri
- Veljaven habilitacijski naziv: asistent raziskovalec za področje naravoslovnotehniška informatika
- Funkcionalna znanja in ostale zahteve: obvladovanje kemijskih postopkov mikrokapsuliranja, izkušnje na raziskovalnem področju naravoslovnotehniške informatike, uporaba računalniških orodij, inovativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, komunikativnost.
- Delovne izkušnje: 1 leto

3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo vezano na raziskovalni program Stabiliziranje peroksidov – Belinka Perkemija.
- Priprava stabilnih oblik vodikovega peroksida in testiranje delovanja
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:  3 dni, do 24.1.2020

5. Kontaktna oseba na članici:
   Ga. Helena Zalar (SKS), tel.: 01/200-32-39

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana.