Datum objave: 13.02.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM, H018003

2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi)
- znanstveni magisterij
- aktivno znanje angleškega jezika

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo poleg pogojev za opravljanje dela tudi:
- praksa na področju raziskovanja medijev in komuniciranja
- digitalna pismenost
- izkušnje na področju projektnega dela

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:
- organizacija dogodkov
- zbiranje, urejanje in analiza podatkov
- sodelovanje na projektnih sestankih
- podpora pri pripravi raziskovalnih poročil
- administrativna podpora v vseh fazah izvedbe projektov

4. Rok za prijavo: 14. 2. 2020 do 20. 2. 2020 
Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi
Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti
    
5. Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office, obvladovanje programov Office, SPSS in Pajek

6. Funkcionalna znanja
in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost
 
7. Delovno razmerje: nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur/teden, zaposlitev predvidoma v mesecu marcu 2020
           
»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: