Datum objave: 04.03.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V HUMANISTIKI VII/2-0 - šifra DM: H017009 v Izpitnem centru Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete (m/ž)
za določen čas 1 leta (nadomeščanje porodniške odsotnosti), s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

1. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) slovenistične smeri oz. druge humanistične smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) slovenistične smeri oz. druge humanistične smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) slovenistične smeri oz. druge humanistične smeri
- 2 leti ustreznih delovnih izkušenj;
- znanje tujega jezika;
- poznavanje predpisov področja;
- znanja za uporabo računalniških programov;
- komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti.

2. Poskusno delo: 3 mesece

3. Kratek opis del in nalog:
- samostojno načrtuje in izvaja strokovno, razvojno in operativno delo na svojem delovnem področju oz. enoti (Centru)
- pripravlja in izvršuje analize, poročila, sklepe ter stališča delovnega področja oz. področne enote
- vodi in koordinira delo manjše razvojne in projektne skupine
- pripravlja dokumente z delovnega področja, kjer je to potrebno
- razvija teorije, metode in pristope, sodeluje pri raziskovalnih in aplikativnih projektih, na konferencah s svojega strokovnega področja, objavlja izsledke
- sodeluje v nacionalnih delovnih skupinah in komisijah za svoje delovno področje pri pripravi sistemskih rešitev in načrtovanju področja
- samostojno svetuje učiteljem, šolam, univerzam in drugim zainteresiranim javnostim na področju slovenščine (kot drugega in tujega jezika)
- uvaja, koordinira, spremlja in izvaja postopke delovnega področja v skladu z internimi akti
- sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom, organi upravljanja fakultete, strokovnimi službami, oddelki fakultete ter drugimi institucijami, katerih delovanje je povezano z delovnim področjem Centra oz. enote
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- skrbi za gospodarnost in finančno poslovanje
- spremlja, načrtuje in skrbi za finančno stanje projektov, področja, tržnih in netržnih dejavnosti
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
- vsebinsko in organizacijsko sodeluje pri razvoju programa Izpitni center
- vodi in koordinira delo razvojnih in projektnih skupin programa Izpitni center
- pripravlja gradiva za svoje področje dela za seje Izpitnega centra, Center, Oddelek za slovenistiko, organe upravljanja fakultete, univerzo, ministrstva in druge organe ter institucije in skrbi za uresničevanje sprejetih odločitev
- sodeluje pri načrtovanju, pripravi in izvedbi programov strokovnega usposabljanja in stalnega izobraževanja s področja jezikovnega testiranja za izvajalce izpitov, avtorje izpitnih gradiv in druge
- sodeluje v nacionalnih in mednarodnih delovnih skupinah in komisijah za področje slovenščine (kot drugega in tujega jezika) in za področje jezikovnega testiranja pri načrtovanju in pripravi sistemskih rešitev, npr. na različnih ministrstvih in ustanovah, ki so deležniki v procesih preverjanja in certificiranja znanja slovenščine
- spremlja in skrbi za ugled programa Izpitni center
- sodeluje pri vodenju in koordinaciji dela izvajalcev izpitov v vseh fazah (avtorjev izpitov, testatorjev)
- sodeluje na izpitih kot član izpitnih komisij, pregleduje (supervizija) popravljene teste, sodeluje pri analizah izpitnih rezultatov, kandidatom ob v pogledu v izpit interpretira rezultate
- strokovno spremlja zunanje izvajalce izpitov (monitoring)
- spremlja kakovost dela Izpitnega centra pri različnih deležnikih
- v sodelovanju z drugimi programi in zunanjimi sodelavci razvija teorije, metode in pristope poučevanja in testiranja slovenščine kot drugega/tujega jezika, sodeluje pri raziskovalnih in aplikativnih projektih, na konferencah itn. s strokovnega področja slovenistike in slovenščine kot drugega/tujega jezika
- sodeluje pri pripravi LDN in LFN za področje programa Izpitni center ter izvaja naloge v skladu z obema
- sodeluje s predstojnikom in vodjo Centra pri razvoju Centra

4. Nastop dela: 1. 4. 2020

5. Rok za prijavo: 5 dni, do vključno 09. 03. 2020

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Eva Kusič Mihelčič
Telefonska številka: 241 1030
E-mail: