Datum objave: 06.03.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

Prosto delovno mesto: RAZISKOVALEC (H017004) na Katedri za matematično in fizikalno geodezijo ter navigacijo

Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas in s polnim delovnim časom.

1. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), smer geodezija
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja), smer geodezija in geoinformatika
- aktivno znanje angleškega jezika
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat  tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi
- znanja za uporabo računalniških programov, zaželeno osnovno znanje programiranja
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost organizacijske sposobnosti
- izpolnjevanje pogojev za vpis na študijski program III. stopnje, področje geodezija
- poskusno delo 3 mesece

2. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno in strokovno delo s področja geodezije in geoinformatike
- sodelovanje z naročniki strokovnih in raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavah
- sodelovanje pri izvedbi dodiplomskega in podiplomskega študija
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

3. Rok za prijavo:
Datum objave:  6. 3. 2020, rok za prijavo: 8 dni, do 14. 3. 2020

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-m:

4. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: