Datum objave: 06.03.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, Stari trg 34, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT  - V NAZIVU  ASISTENT / ASISTENT Z MAGISTERIJEM / ASISTENT Z DOKTORATOM ZA PODROČJE TEORIJA GLASBE, šifra DM: D010001, M/Ž
- število razpisnih mest: 1
- šifra delovnega mesta: D010001
- vrsta zaposlitve: polni delovni čas
- trajanje zaposlitve: določen čas do 30.12.2020 nadomeščanje odsotne delavke na porodniškem dopustu

2. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) glasbene  smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) glasbene smeri
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) glasbene smeri
- specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) glasbene  smeri
- magisterij znanosti (prejšnji) glasbene smeri
- doktorat znanosti (prejšnji) glasbene  ali družboslovne smeri   ali priznanje pomembnih umetniških del na področju glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti - kompozicija
- doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) glasbene  ali družboslovne smeri

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje teorija glasbe

3. Kratek opis dela in nalog
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri umetniškem, znanstveno-raziskovalnem delu,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in umetniško, znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 3 delovne dni od objave

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Žugelj Marič, univ. dipl. prav.
Telefonska številka: 01 2427-306
E-mail: