Datum objave: 11.03.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok  do 26. 03. 2020)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko , Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC  (M/Ž)
za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Šifra DM: H017004 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: raziskovalec
Plačna podskupina: H
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Delovni čas: polni delovni čas
Poskusno delo: tri mesece
Delovne  izkušnje: eno leto

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) kmetijstvo-zootehnika
• magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) kmetijstvo-zootehnika

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:   
- poznavanje računalniški orodij – prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja podatkovnih zbirk (Oracle, SQL)
- izpit B kategorije

3. Opis delovnega mesta:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo v okviru dveh projektov:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: vključno 26. 03. 2020.

Pisne vloge z dokazili sprejema Kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.