Datum objave: 11.03.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Vodja finančno-računovodske službe (šifra delovnega mesta J017916).
Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri

Delovne izkušnje: 5 let
Druge zahteve: poznavanje predpisov s področja računovodstva in financ, znanja za uporabo računalniških programov, vodstvene in organizacijske sposobnosti

3. Kratek opis dela in nalog:
- samostojno vodenje in organiziranje nalog finančno-računovodskega področja
- nadzor dela v računovodsko-finančnem oddelku
- kontroliranje in spremljanje stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev
- kontroliranje in spremljanje porabe proračunskih sredstev za raziskovalne projekte
- izdelava investicijskih in finančnih planov za UL in proračun
- izdelava poročil (temeljnih računovodskih izkazov) za zunanje uporabnike informacij
- izdelava kontnega plana, določanje stroškovnih mest in nosilcev
- sodelovanje pri delu organov fakultete in univerze
- izdelava poročil za notranje uporabnike informacij
- izdelava notranjih finančnih planov
- spremljanje prilivov in odlivov finančnih sredstev
- izdelava kalkulacij za določanje prodajnih cen proizvodov in storitev
- izvajanje del po odredbi dekana in tajnika
- izvajanje drugih del, ki so navedena v opisu del in nalog za delovno mesto
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji, izkušnjami in karakteristikami:
- poznavanje delovanja javnih zavodov
- napredno znanje excela
- samoiniciativnost.

5. Rok za prijavo: 8 dni (od 12.3.2020 do 20.3.2020)

6. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek: Ema Rebernik
    Telefonska številka:01/ 300 -11-25
    E-mail: