Datum objave: 24.03.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST – na spletnih straneh UL

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I) – karierni svetovalec - informator

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017108
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas predvidoma 13 mesecev (1 mesec predaja dela, 12 mesecev nadomeščanje odsotne delavke na delovnem mestu)
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri, ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri, ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
- organizacijske sposobnosti,
- znanje z upravljanjem socialnih omrežij (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Snapchat, Instagram idr.);
- znanje z upravljanjem vsebin na spletnih straneh (CMS sistemi) ter povezovanje vsebin med različnimi mediji;
- znanje z upravljenjem email kampanj (newsletter orodij za množično pošiljanje elektronskih sporočil);
- branjestatistik in optimizacija komunikacijskih kanalov glede na statistike;
- smisel za kreiranje učinkovitih sporočil (Print   Web) ciljnim skupinam;
- smisel za oblikovanje, osnovno znanje uporabe oblikovalskih programov (npr. Photoshop ipd.);
- zelo dobro pisno izražanje;
- poznavanje področja visokega šolstva, trga delovne sile in aktivne politike zaposlovanja; aktivno znanje svetovnega tujega jezika;
- znanja za uporabo računalniških programov;
- proaktivnost in samoiniciativnost.

Opis dela in nalog:
- samostojno svetuje na svojem delovnem področju,
- izvaja operativne naloge delovnega področja,
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja,
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja,
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:
- raziskovanje, spremljanje in napovedovanje kariernih priložnosti, novosti na področju vseživljenjske karierne orientacije;
- organiziranje in informiranje o aktivnostih, ki bodo osveščale študente o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja za pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela; skrb za prepoznavnost storitev kariernih centrov med različnimi ciljnimi skupinami (študenti, bodoči študenti, delodajalci, zaposleni, širša javnost);
- uporaba in oblikovanje informacij, nasvetov (besedno in slikovno) preko različnih kanalov komuniciranja: socialna omrežja, spletna stran, newsletter, videi, e-gradiva, tiskana gradiva, sejmi, predstavitve idr.;
- urejanje digitaliziranih podatkov, upravljanje in segmentacija podatkov po posameznih ciljnih skupinah uporabnikov;
- upravljanje družbenih omrežij, skrb za strokovnost, prepoznavnost storitev, urejanje profilov in odgovornost za dobro uporabniško izkušnjo;
- upravljanje spletne strani kariernih centrov: sodelovanje pri prenovi strani, skrb za ažurnost informacij idr.
- uporaba email orodij za pošiljanje sporočil, skrb za ažurno pošiljanje vsebin, privlačnost vsebin; 
- sodelovanje pri kreiranju različnih video vsebin, slikovnih gradiv, brošur in drugih materialov na temo vseživljnjeske karierne orientacije; za motiviranje ciljnih skupin;
- sodelovanje pri razvoju e-kariernega svetovanja;
- promocija dejavnosti visokošolskega zavoda in znanj ter kompetenc, ki jih pridobi študent, tekom študijskega procesa na visokošolskem zavodu med potencialnimi delodajalci;
- vodenje evidenc in priprava poročil v skladu z zahtevami dela in
- druge naloge po navodilih koordinatorja.

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 34. plačni razred.

Rok za prijavo:  25. 3. 2020 – 10. 4. 2020

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu. Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.
Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.