Datum objave: 24.03.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: H019007 – ZNANSTVENI SODELAVEC IX-0 (m/ž)

(Registrska številka objave na ZRSZ: NU37027)

- Število razpisanih delovnih mest: 1,
- Šifra delovnega mesta: H019007,
- Tarifni razred: IX,
- Plačna podskupina: H1,
- Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 25 ur/teden oz. 62.5%,
- Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.05.2020 do 31.12.2020,
- Delovne izkušnje: /,
- Poskusno delo: /.

Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat s področja fizike,
- habilitacijski naziv znanstveni sodelavec oz. docent za področje fizika, sprejet na UL,
- inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost.

Opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo (P1-0389 Medicinska fizika),
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine),
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 25.03.2020

Rok za prijavo: 3 delovne dni, od 25.03.2020 do 30.03.2020

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Aleksandra Jordan
Telefonska številka: 4766-742
E-mail: