Datum objave: 25.03.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:  VODJA PODROČJA/ENOTE (Z DO 5 ZAPOSLENIMI)

Ob prijavi prosim navedite, da se prijavljate na delovno mesto št. 1!
  
2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika (razumevanje, govor in pisanje),
- univerzitetna stopnja izobrazbe (prejšnja) ali druga bolonjska stopnja – praviloma družboslovne smeri,
- visoka informacijska pismenost,
- samostojnost, zanesljiva udeležba na projektnih srečanjih, natančnost, zanesljivost in profesionalen odnos do dela,
- sposobnost komuniciranja in timskega dela, komunikacije v tujem jeziku,
- visoka sposobnost javnega nastopanja,
- visoka sposobnost pisne komunikacije,
- organizacijske in vodstvene sposobnosti,
- sposobnost hitrega presojanja in odločanja,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- poznavanje področij sovražnega govora in spolnih zlorab otrok na internetu.

3.Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

- organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju oz. enoti
- nadzira in koordinira dela drugih delavcev
- pripravlja dokumente delovnega področja  ali skrbi za izvedbo domačih in tujih projektov
- nadzira in spremlja izvajanje postopkov delovnega področja oz. področne enote
- skrbi za zakonitost izvedbe postopkov ali projektov
- skrbi za razvoj področja in se permanentno izobražuje
- informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki
- sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami
- izvršuje sklepe organov univerze
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
 
Podroben opis:
- vodenje in organizacija delovanja prijavne točke
- vodenje dela zaposlenih na prijavni točki
- vodenje in usposabljanje pregledovalcev, ki pregledujejo prijave posnetkov spolnih zlorab otrok in sovražnega govora ter zagotavljanje ustreznih pogojev za njihovo delo
- vodenje izvedbe tehničnih izboljšav, potrebnih za delovanje prijavne točke
- komunikacija z javnostmi v obliki priprav letnih poročil, sporočil za javnost, odgovorov na novinarska vprašanja, gostovanj v televizijskih in radijskih oddajah, gostovanj na dogodkih
- priprava odgovorov splošni in strokovni javnosti na vprašanja, povezanih s področjema spolnih zlorab otrok na internetu in sovražnega govora
- upravljanje s profili na družbenih omrežjih, koordinacija komunikacije na družbenih omrežjih
- urejanje spletne strani prijavne točke
- druga promocija prijavne točke
- organizacija dogodkov na temo spolnih zlorab otrok na internetu in sovražnega govora
- priprava gradiv na temo spolnih zlorab otrok na internetu in sovražnega govora
- izobraževanje in usposabljanje o problematikah spolnih zlorab otrok na internetu in sovražnem govoru
- organizacija in udeležba na sestankih z relevantnimi deležniki prijavne točke
- udeležba na mednarodnih dogodkih s področja posnetkov spolnih zlorab otrok in sovražnega govora v organizaciji mednarodnih združenj, Evropske komisije in drugih ključnih organizacij priprava predstavitev v okviru teh dogodkov
- sodelovanje pri prijavah na razpise za projekte

4. Rok za prijavo: od 26. 3. 2020 do 31. 3. 2020            
kandidat posreduje prošnjo,  CV in dokazilo o izobrazbi, kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

Računalniški programi:   napredno znanje MS Office aplikacij

5. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost
                 
6. Delovno razmerje:  določen čas do 31. 12. 2020,  40ur/teden, 3 mesece poskusno delo.

7. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Klemen Izda
Telefonska številka: 01/ 58 05 137
E-mail: