Datum objave: 25.03.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:  VODJA PODROČJA/ENOTE (Z DO 5 ZAPOSLENIMI)

Ob prijavi prosim navedite, da se prijavljate na delovno mesto št. 2!
  
2. Pogoji za opravljanje dela:

- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika (razumevanje, govor in pisanje),
- univerzitetna stopnja izobrazbe (prejšnja) ali druga bolonjska stopnja – praviloma družboslovne smeri,
- visoka informacijska pismenost,
- vsaj petletne izkušnje s samostojnim vodenjem raziskovalnih projektov,
- odlično poznavanje področja dolgotrajne (formalne in neformalne) oskrbe ter integrirane oskrbe, izkušnje z uporabo orodij za oceno potreb in upravičenosti v dolgotrajni oskrbi in orodjem NBA (v slov.: OLDO),
- znanje in vsaj petletne izkušnje z izvajanjem policy raziskav na področju dolgotrajne oskrbe ter s pripravo vsebinskih policy poročil,
- izkušnje pri oblikovanju vprašalnikov, pripravi kvantitativnih in kvalitativnih analiz,
- samostojnost pri raziskovalnem delu in zanesljiva udeležba na projektnih srečanjih, natančnost, zanesljivost in profesionalen odnos do dela.

3. Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:
- organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju oz. enoti
- nadzira in koordinira dela drugih delavcev
- pripravlja dokumente delovnega področja  ali skrbi za izvedbo domačih in tujih projektov
- nadzira in spremlja izvajanje postopkov delovnega področja oz. področne enote
- skrbi za zakonitost izvedbe postopkov ali projektov
- skrbi za razvoj področja in se permanentno izobražuje
- informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki
- sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami
- izvršuje sklepe organov univerze
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
 
Podroben opis:
Koordinacija in vodenje projektnih aktivnosti pri projektu »Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«, za katere je zadolžen projektni partner Univerza v Ljubljani:
- vodenje evalvacije orodja za oceno upravičenosti;
- vodenje evalvacije vpeljevanja novih integriranih storitev dolgotrajne oskrbe ter zdravstvenih storitev v petih projektnih okoljih, vključno z evalvacijo e-storitev, evalvacijo kakovosti delovnega življenja zaposlenih v projektu ter vodenje delovnega paketa upravljanja baz s podatki;
- sodelovanje pri izvedbi kvantitativne in kvalitativne raziskave (oblikovanje vprašalnikov, priprava kvantitativnih in kvalitativnih analiz);
- priprava vsebinskih poročil s policy priporočili;
- redno finančno in vsebinsko poročanje pri projektu;
- izvajanje komunikacijskih aktivnosti;
- udeležba na srečanju projektnih partnerjev in organizacija srečanj na UL FDV;
- komunikacija in usklajevanje glede aktivnosti pri projektu z vodilnim partnerjem.

Sodelovanje pri izvedbi projekta »Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi«:
- sodelovanje pri pripravi pregleda literature ter pri razvoju teoretskega socio-tehničnega okvira sprejemanja podpornih tehnologij in učinkov rabe podpornih tehnologij za oddaljene družinske oskrbovalce;
- sodelovanje pri pripravi vprašalnikov za izvedbo reprezentativne anketne raziskave med družinskimi oskrbovalci ter intervencijske študije, ki vključuje rešitev GoLiveClip;
- sodelovanje pri izvedbi raziskav in pripravi analiz ter strokovnih in znanstvenih objav;
- administrativno delo ter sodelovanje pri izvajanju komunikacijskih aktivnosti pri projektu;
- sodelovanje pri vsebinskem poročanju;
- udeležba na projektnih sestankih.

4. Rok za prijavo: od 26. 3. 2020 do 31. 3. 2020            
kandidat posreduje prošnjo,  CV in dokazilo o izobrazbi kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

Računalniški programi:   napredno znanje MS Office aplikacij

5. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost
                 
6. Delovno razmerje: določen čas do 30. 9. 2022,  40ur/teden, 3 mesece poskusno delo.

7. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Klemen Izda
Telefonska številka: 01/ 58 05 137
E-mail: