Datum objave: 03.04.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT ZA PODROČJE  Živinoreja - Katedra za znanosti o rejah živali, Enota za govedorejo Šifra DM: asistent ( D010001) m/ž
 

Število razpisanih delovnih mest: 1
Plačna podskupina: D
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Delovni čas: polni delovni čas


2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) / magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) /oz  ali doktorat znanosti s področja Znanost o živalih oz. stari univerzitetni študij Kmetijstvo – zootehnik
- asistent za področje živinoreja

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- retorične sposobnosti,
- inovativnost,
- računalniška pismenost,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine  (študentov)
- aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega jezika.
- pripravljenost za dodatno izobraževanje
- vozniški izpit B kategorije,

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih (seminarji, predavanja, terenske vaje),
- sodelovanje pri vodenju študentskih diplomskih nalogah (prve in druge stopnje)
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- sodelovanje pri izvedbi nalog s področja izvajanja skupnega temeljnega rejskega programa za govedo, zlasti s področja kontrole in selekcije,
- sodelovanje pri izvedbi strokovnih in razvojnih nalog na Enoti za govedorejo
- delo s podatki
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:  do 08. 04. 2020

Pisne vloge z življenjepisom z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov :

UL , Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101,  Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Dermastja
Telefonska številka:  01 320 38 01