Datum objave: 07.04.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje

Delovno mesto: VODJA PODROČJA/ENOTE I (Z VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI) v Službi UL FKKT in UL FRI za varovanje prostorov in opreme  za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri,
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri,
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne ali tehnične smeri,
- aktivno znanje enega svetovnega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti,
- 3 leta delovnih izkušenj in
- poskusno delo3 mesece.

3. Kratek opis dela in nalog:
- pripravlja predloge za uvajanje izboljšav in optimizacijo sistemov, s katerimi bo možna energetsko učinkovitejša raba energije objektov FKKT in FRI,
- skrbi za požarno varnost, skrbi za sisteme javljanja požarov in skrbi za protivlomno varnost,
- skrbnik tehnične dokumentacije stavb FKKT in FRI in opreme FKKT,
- spremlja stanje števcev električne energije, zemeljskega plina, vode in drugih, jih mesečno popisuje ter podatke mesečno sporoča v finančni službi fakultet, po potrebi pa tudi dobaviteljem,
- spremlja izvajanja rednih vzdrževalnih pogodb sklenjenih z dobavitelji opreme objektov FKKT in FRI ter izvaja naloge, ki so v teh pogodbah naložene FKKT in FRI,
- skrbi za tehnično brezhibnost dostopov v in iz objektov FKKT in FRI,
- skrbi za receptorsko in varnostno službo FKKT in FRI,
- opravlja druge naloge po potrebi delovnega procesa, v skladu s svojo usposobljenostjo in po nalogu nadrejenega.

4. Rok za prijavo: Od 8 .4 . 2020 do 22 . 4. 2020

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na elektronski naslov:

5.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Draga Kužnar
Telefonska številka: +386 1 479 8415
E-mail: