Datum objave: 09.04.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

Znanstveni sodelavec IX-0 (šifra DM: H019007) na projektu »Wise Woman!« Filozofske fakultete (m/ž)
za določen čas dveh let, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.

1. Zahtevana izobrazba:
- Doktorat znanosti s področja folkloristike

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- Veljaven habilitacijski naziv znanstveni sodelavec ali gostujoči raziskovalec za področje ali  izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva znanstvenega sodelavca za področje etnologije in kulturne antropologije. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve  komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje  naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
- Znanje jezikov: angleški jezik zelo dobro (razumevanje, govorjenje, pisanje);
nemški jezik zelo dobro (razumevanje, govorjenje, pisanje);
madžarski jezik zelo dobro (razumevanje, govorjenje, pisanje)
italijanski jezik dobro (razumevanje, govorjenje);
francoski jezik dobro (razumevanje);
hrvaški jezik dobro (razumevanje, govorenje)
- zaželene delovne izkušnje pri sodelovanju na raziskovalnih projektih in izkušnje pri delu z EU projekti;
- raziskovalna umeščenost v mednarodni prostor – izkušnje z delom na evropskih raziskovalnih institucijah.
- Računalniška znanja (urejevalnik besedil – zahtevno, delo s preglednicami – zahtevno, delo z bazami podatkov – zahtevno); arhivistika.
- Ostala funkcionalna znanja in sposobnosti: sposobnost analitičnega in znanstvenega oblikovanja tekstov, retorične sposobnosti.
- Raziskovalne izkušnje s področja folkloristike, medicinske antropologije, zgodovinske antropologije, sodobne vernakularne religije.

3. Kratek opis del in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo pri raziskavi;
- raziskovanje vloge žensk pri ustvarjanju pomenov in inovacij s pomočjo verskih prepričanj in praks v srednjeevropskih skupnostih (etnografsko terensko delo bo potekalo v večetničnih in večkonfesionalnih skupnostih);
- etnografsko raziskovalno delo v slovenskem, madžarskem in hrvaškem okolju in zgodovinskih arhivih;
- raziskovalno delo s pomočjo tiskanih in ustnih virov;
- sodelovanje  s programsko skupino Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu;
- sodelovanje pri predmetih Sodobna urbana folklora in Etnologija evropskega čarovništva

4. Rok za prijavo 3 dni, do vključno 15.04.2020.

5. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

6. Kontaktna oseba na fakulteti:
Eva Kusič Mihelčič
Telefonska številka: +386 31 489 549
E-mail: