Datum objave: 04.05.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT  (m/ž) na Oddelku za materiale in metalurgijo
Število razpisanih delovnih mest: 1
šifra delovnega mesta: D010001
Naziv DM: asistent z doktoratom
Tarifni razred: IX
Plačna podskupina: D1
Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve: predvidoma od 1.6.2020 dalje

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
- doktorat znanosti (prejšnji) s področja metalurgije ali s področja materialov
- doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja metalurgije ali s področja materialov

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Fizikalna metalurgija ali Procesna tehnika materialov ali Inženirski materiali
ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za področje Fizikalna metalurgija ali Procesna tehnika materialov ali Inženirski materiali. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
Inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, splošna znanja o uporabi računalniških orodij, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), znanje slovenskega in angleškega jezika. Poleg tega so za zasedbo delovnega mesta potrebna tudi naslednja specifična znanja. Znanje in izkušnje na področju sinteze kovinskih materialov. Obvladovanje priprave vzorcev (predvsem kovinskih materialov) za svetlobno mikroskopijo, SEM (vrstično elektronsko mikroskopijo) ter rentgensko difrakcijo in obvladovanje priprave vzorcev za presevno elektronsko mikroskopijo. Usposobljenost za samostojno delo s SEM (vrstični elektronski mikroskop) ter metodami EDS in EBSD ter usposobljenost za samostojno delo s TEM (presevni elektronski mikroskop). Potrebna je tudi usposobljenost za interpretacijo eksperimentalnih rezultatov na osnovi svetlobne mikroskopije, SEM, EDS, EBSD, TEM in rentgenske difrakcije.

Delovne izkušnje:  2 leti ustreznih delovnih izkušenj

Poskusno delo: 4 mesece

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  3 dni, do 8.5.2020
Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (vsi dokumenti združeni v eno vlogo) naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po elektronski pošti na naslov:

5. Kontaktna oseba na članici:
ga. Helena Zalar, e-pošta: