Datum objave: 06.05.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

ZADEVA: JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST – na spletnih straneh UL

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – izobraževalna dejavnost 1. in 2. stopnja

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece
Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
- aktivno znanje angleškega jezika
- znanja za uporabo računalniških programov
- poznavanje predpisov področja dela
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
Podrobnejši opis:
- pripravlja gradiva, informacije in navodila v zvezi s pripravo in postopki akreditacije in sprememb študijskih programov,
- se izobražuje na področju priprave in akreditacije programov (samostojno in preko študijskih obiskov) ter sodeluje pri pripravi in razvoju sodelovanja v izobraževalni dejavnosti v Sloveniji in v mednarodnem prostoru,
- pregleduje ter razvija dokumente in listine, potrebne za pripravo programov (pogodbe o sodelovanju, skupne diplome…),
- oblikuje sklepe, poročila in stališča z delovnega področja, in jih posreduje ustreznim organom na UL ter na članice,
- opravlja naloge, povezane z akreditacijo programov,
- vodi postopke akreditacije  študijskih programov na UL in podpira delo komisij,
- pripravlja letna poročila in analize s področja dela,
- pridobiva znanja s področja informacijskih tehnologij za ustrezno sodelovanje z drugimi službami na UL in članicami
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega in po potrebi sodeluje z drugimi službami na UL.

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred.

Rok za prijavo:  8. 5. 2020 – 18. 5. 2020

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu. Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.
Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.