Datum objave: 08.05.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok:  do 22. 05. 2020)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto:
TEHNIČNI DELAVEC IV (M/Ž)  - PRC za perutninarstvo Krumperk, Gorjuša 19a, Dob pri Domžalah.

za nedoločen čas   s polnim delovnim časom, z neenakomerno porazdeljenim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Šifra DM: J035067 m/ž
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: tehnični delavec IV
Tarifni razred: 17
Plačna podskupina: J
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Delovni čas: polni delovni čas,neenakomerno porazdeljen delovni čas

2. Pogoji za opravljanje dela:
- srednja poklicna  izobrazba  (zaželeno) ali
- osnovna šola
- vozniški izpit B kategorije

3. Opis delovnega mesta:
- opravljanje vseh del pri krmljenju, napajanju in negi živali;
- skrb za ustrezne rejske pogoje v hlevu;
- opravljanje vseh del pri čiščenju hlevov, odstranjevanju gnoja, ostankov krme;
- opravljanje vseh del pri pripravi hlevov za vselitve in izselitve živali;
- vzdrževanje okolice hlevov (košnja trave, vzdrževanje voznih poti, odstranjevanje snega);
- skrb za poskusne živali in pomoč pri izvedbi poskusov;
- opravljanje vseh del v valilnici in sortirnici jajc;
- pobiranje jajc in njihovo razvrščanje po čistoči in težnostnih razredih;
- prodaja perutninskih proizvodov in komunikacija s kupci;
- pomoč pri odbirah, tehtanjih, cepljenjih in drugih postopkih na živalih;
- prevozi živali in materiala ter kurirska opravila po nalogu nadrejenega delavca;
- opravljanje manjših popravil na farmskem inventarju in zgradbah;
- opravljanje drugih del po navodilih nadrejenega delavca in v skladu s predpisi

4. Rok za prijavo:  od 08. 05. 2020 do 22.05.2020

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Dermastja
Telefonska številka: 01 320 3801