Datum objave: 12.05.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

AVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok:  15 dni od objave)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Dekanat, Ljubljana, Jamnikarjeva 101
razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I)  V FINANČNO-RAČUNOVODSKI SLUŽBI – JAVNA NAROČILA

Šifra DM: J017102 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: samostojni strokovni delavec VII/2 (I)
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske ali družboslovne smeri ali
- visokošolska univerzitetna  izobrazba (prejšnja) ekonomske ali družboslovne smeri ali
- magistrska izobrazba (2.bolonjska stopnja) ekonomske ali  družboslovne smeri
- aktivno znanje enega tujega jezika, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov
- eno leto delovnih izkušenj na finančno-računovodskem področju

Opis dela in nalog:
- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
- administrativno vodenje dela,
- informacijsko svetovalno delo,
- priprava in zbiranje podatkov,
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- vodenje postopkov javnih naročil malih in večjih vrednosti,
- priprava dokumentacije v zvezi z oddajo javnih naročil
- zbiranje informacij o zahtevah in naročilih za nakup blaga in nakupnih oziroma pogodbenih pogojev  (roki, stroški…),
- spremljanje dobave naročenega blaga in storitev na podlagi naročilnic ali pogodb,
- arhiviranje dokumentacije v zvezi z javnimi naročili,
- skrb za register osnovnih sredstev, priprava prevzemnih zapisnikov in reverzov
- obračun letne amortizacije
- organizacija in vodenje izvedbe letnega popisa
- knjiženje poslovnih dogodkov na področju osnovnih sredstev
- skrb za zavarovanje premoženja in oseb
- statistično poročanje s področja dela
- pomoč pri izdelavi zaključnega računa in drugih računovodskih poročil
- sodelovanje pri izdelavi finančnih planov v sodelovanju z vodstvom članice
- spremljanje prilivov in odlivov finančnih sredstev
- poročanje s področja financ

Rok za prijavo: 15 dni od objave

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov , pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pa na naslov: UL Biotehniška fakulteta, kadrovska služba, Ljubljana, Jamnikarjeva 101.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ana Kaplan Novak
Telefonska številka: 01/320 3030