Datum objave: 12.05.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok:  15 dni od objave)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Dekanat, Ljubljana, Jamnikarjeva 101
razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I)  V FINANČNO-RAČUNOVODSKI SLUŽBI – PLAČE

Šifra DM: J017102 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: samostojni strokovni delavec VII/2 (I)
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske ali družboslovne smeri ali
- visokošolska univerzitetna  izobrazba (prejšnja) ekonomske ali družboslovne smeri ali
- magistrska izobrazba (2.bolonjska stopnja) ekonomske ali  družboslovne smeri
- aktivno znanje enega tujega jezika, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov
- eno leto delovnih izkušenj na finančno-računovodskem področju

Opis dela in nalog:
- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
- administrativno vodenje dela,
- informacijsko svetovalno delo,
- priprava in zbiranje podatkov,
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega


Podrobnejši opis:

- samostojno opravljanje nalog finančno-računovodskega področja, zlasti plač,
- koordinacija pridobivanja podatkov za plače z oddelkov ter njihova kontrola,
- obračunavanje plač in honorarjev ter drugih prejemkov, evidenca odtegljajev,
- obdelava in izračun refundacij,
- izpolnjevanje obrazcev za kredite, za osebni dohodek ter druge obrazce,
- usklajevanje analitične evidence z glavno knjigo,
- izvajanje analiz na področju plač in prejemkov,
- informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki,
- oddaja zakonsko predpisanih obrazcev povezanih z obračunom plač (npr. REK, ISPAP),
- mesečno poročanje o plačah vodstvu, oddelkom in UL
- tekoče spremlja in izvaja zakonodajo na svojem področja dela,
- sodeluje z drugimi organizacijskimi službami oz. enotami v povezavi s finančno-računovodskim področjem,
- skrbi za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem področju dela,
- nadomešča samostojne strokovne delavce v finančno-računovodski službi oz. enoti.

Rok za prijavo: 15 dni od objave

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov , pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pa na naslov: UL Biotehniška fakulteta, kadrovska služba, Ljubljana, Jamnikarjeva 101.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ana Kaplan Novak
Telefonska številka: 01/320 3030