Datum objave: 13.05.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova cesta 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/ASISTENT (D010001)
na Oddelku za geodezijo, Katedra za geodezijo (1 prosto mesto)

za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer geodezija ali
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smer geodezija in geoinformatika
- veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje Geodezija in geoinformatika ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po veljavnih Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani;  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv
- aktivno znanje angleškega jezika
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat  tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), znanja za uporabo računalniških orodij
- prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:
imajo pedagoške izkušnje na področju terestrične geodetske izmere in geodetske merske tehnike;
imajo smisel za raziskovalno delo na področju geodezije in geoinformatike;
so vpisani na študij 3. stopnje Grajeno okolje, področje Geodezija.

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem in strokovnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:

Datum objave 13. 5. 2020, rok 8 dni; do 21. 5. 2020

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na e-naslov:
 
5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: