Datum objave: 13.05.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova cesta 2, Ljubljana

objavlja prosto delovno mesto:
ZNANSTVENI SODELAVEC (H019007)na Inštitutu za zdravstveno hidrotehniko

Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas in s polovičnim delovnim časom.

1. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja okoljskih znanosti
- veljaven habilitacijski naziv docent ali znanstveni sodelavec za habilitacijsko področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo,  Sanitarno inženirstvo ali drugo ustezno področje
- izkušnje na področju okoljskih tehnologij, zlasti različnih tipov rastlinskih čistilnih naprav za odpadno vodo, izkušnje pri projektnem delu
- znanja za uporabo računalniških programov
- sposobnost za timsko delo inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost

2. Kratek opis dela in nalog:
- delo na evropskem projektu EdiCitNet: vodenje raziskav, udeležba na sestankih, pomoč pri vodenju projekta in pisanju poročil,
- spremljanje odprtih razpisov, prijavljanje na razpise, obveščanje nadrejenih o tem ter sodelovanje/priprava vloge za prijavo na razpis,
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
- sodelovanje pri oblikovanju vsebin raziskovalnih programov in projektov,
- sodelovanje in pomoč pri tekočih raziskovalnih in strokovnih nalogah na Inštitutu za zdravstveno hidrotehniko,
- sodelovanje pri pedagoškem procesu na temo okoljskih tehnologij,
- samostojno opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenega.

3. Rok za prijavo:

Datum objave:  14. 5. 2020, rok za prijavo: 5 dni, do 20. 5. 2020

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na e-naslov: