Datum objave: 15.05.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
 (Rok:  31.05.2020)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana 

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT ZA PODROČJE ZOOLOGIJA

Šifra DM: asistent v treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001) m/ž
Število razpisanih delovnih mest: 1
Plačna podskupina: D
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom
Delovni čas: polni delovni čas
Pričetek zaposlitve: 1.10.2020

2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer: bioznanosti/biologija ali
- magisterij znanosti, magistrska izobrazba  ( 2. bolonjska stopnja ) ali
- specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) ali
- magisterij znanosti (prejšnji) smer: bioznanosti/biologija ali
- doktorat znanosti  ( prejšnji )  smer: bioznanosti/biologija ali
- doktorat znanosti  ( 3. Bolonjska stopnja )  smer: bioznanosti/biologija
- veljaven habilitacijski naziv : asistent za področje Zoologija ali
- ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur.l. RS, št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 17.10.2019. V tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157.členom Statuta). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- metode dela v sistematski zoologiji in speleobiologiji,
- računalniška znanja za delo z besedili, grafiko in biološkimi podatki,
- osnove rokovanja z biološko optično opremo,
- retorične sposobnosti,
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine  ( študentov ).

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in terenskih vaj oz. usposabljanja študentov pri zoologiji,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  do 31. 05. 2020

Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev  naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov UL , Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov
 
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:  prof. dr. Peter Trontelj
E mail: