Datum objave: 18.05.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

Znanstveni sodelavec IX-0, šifra DM: H019007 na projektu »ERC - EIRENE« Filozofske fakultete (m/ž) za določen čas dveh let, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko.

1. Zahtevana izobrazba:
- doktorat znanosti s področja humanistike.

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- veljaven habilitacijski naziv znanstveni sodelavec ali gostujoči raziskovalec za področje humanistike ali  izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva znanstvenega sodelavca za področje humanistike. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve  komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje  naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
- inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost;
- funkcionalna znanja: MS Office - Word, Excel, PowerPoint;
- prednost pri zaposlitvi imajo kandidati z izkušnjami raziskovanja na področju zgodovine 
  severnega Jadrana s posebno pozornostjo za vojna in povojna obdobja, zgodovino spola in  
  ustno zgodovino;
- prednost pri zaposlitvi imajo kandidati z bogatimi mednarodnimi izkušnjami, ki so v
  preteklosti že delovali na mednarodnih ali evropskih projektih;
- zaželeno je poglobljeno poznavanje zgodovine področja severnega Jadrana, predvsem iz 
  vidika spominskih študij;
- prednost pri zaposlitvi imajo kandidati z znanjem več evropskih jezikov .

3. Kratek opis del in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo;
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine);
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami;
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi;
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

»UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

4. Rok za prijavo 3 dni, do vključno 22.05.2020.

5. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov:

6. Kontaktna oseba na fakulteti:
Eva Kusič Mihelčič
E-mail: